× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Σχέση Ιδιοκτήτη - Ενοικιαστή

Κατά τη διάρκεια μίσθωσης μιας κατοικίας, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Ποια είναι τα δικαιώματα ενοικιαστή;Τι πληρώνει ο ενοικιαστής και τι ο ιδιοκτήτης; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ενοικιαστή και πότε απαιτείται αποζημίωση του ενοικιαστή από τον ιδιοκτήτη;

Για την προστασία και των δύο μερών, ο Αστικός Κώδικας (άρθρα 574-618) αναφέρεται ρητά στις αρχές που χαρακτηρίζουν αυτή τη σχέση. H νομολογία των δικαστηρίων δημιουργεί νέα σημαντικά δεδομένα στο κομμάτι αυτό. Όπως σε όλες τις συναλλαγές, έτσι και στην ενοικίαση, υπάρχουν τόσο δικαιώματα ενοικιαστή όσο και υποχρεώσεις. Όλα αυτά διατυπώνονται με σαφήνεια και βασίζονται παράλληλα στην αρχή της καλής πίστης.

Ένα άδειο ξύλινο γραφείο, πάνω σε ξύλινο δάπεδο, με καρέκλα, ράφια και φωτιστικό, σε διαμέρισμα με μπαλκόνι και θέα προς την Ακρόπολη.

Είναι προφανές ότι το δικαίωμα της μιας πλευράς συνιστά την ίδια στιγμή υποχρέωση της άλλης. Η καλή συνεργασία και η συνεννόηση στα όποια προβλήματα ανακύψουν, βοηθούν τη μισθωτική σχέση να διατηρήσει την ισορροπία της. Για λόγους πρακτικής χρησιμότητας έχεις τη δυνατότητα να ενημερωθείς συνοπτικά για τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

 

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

 • Παράδοση του ακινήτου σε κατάσταση τέτοια, ώστε να εκπληρώνει πλήρως το σκοπό χρήσης του. Για παράδειγμα, ο χώρος πρέπει να είναι άδειος από προσωπικά αντικείμενα, εκτός κι αν πρόκειται για μίσθωση επιπλωμένης κατοικίας
 • Παράδοση του χώρου την ημέρα που συμφωνήθηκε, χωρίς καθυστερήσεις 
 • Επισκευή ζημιών που δεν προκύπτουν από τη χρήση του ακινήτου από τον ενοικιαστή. Κάθε ζημιά που προκύπτει από τη συμφωνημένη χρήση βαρύνει τον ιδιοκτήτη
 • Αποπληρωμή τελών και φόρων που ακολουθούν το ακίνητο ως προσωπικό περιουσιακό του στοιχείο. Σε αυτά ανήκουν οι Φόροι Ακίνητης Περιουσίας, ο ΕΝΦΙΑ, η έκδοση ΠΕΑ, κ.α.
 • Αποζημίωση των εξόδων που έκανε ο ενοικιαστής, προκειμένου να είναι το ακίνητο λειτουργικό
 • Σεβασμός στην προσωπική ζωή του ενοικιαστή
 • Έγκαιρη προειδοποίηση του ενοικιαστή στην περίπτωση επίσκεψης του ιδιοκτήτη στο ακίνητο για τον έλεγχο της λειτουργικότητάς του
 • Ασφάλιση του ακινήτου για τυχόν φθορές που θα προκληθούν από τη μίσθωση
 • Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός έκδοσης ΠΕΑ του ακινήτου
 •  

Υποχρεώσεις ενοικιαστή

 • Έγκαιρη καταβολή του ενοικίου, σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Καταβολή του ενοικίου, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιεί το ακίνητο, για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο
 • Προσεκτική εξέταση του ακινήτου πριν υπογράψει τη συμφωνία με τον ιδιοκτήτη
 • Απόδοση του ακινήτου στη συμφωνηθείσα κατάσταση, όταν λήξει η μίσθωση
 • Σύμφωνη με το σκοπό του χρήση του ακινήτου
 • Σωστή μεταχείριση του ακινήτου κατά τρόπο που δεν θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα του ιδιοκτήτη. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν περιορισμοί και απαγορεύσεις πρέπει να έχουν συμφωνηθεί εξαρχής στο μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Κάλυψη ζημιών που έγιναν από αμέλεια του ενοικιαστή ή σκόπιμα, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση
 • Τελική αποχώρηση από το ακίνητο μόνο όταν λήξει η νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι
 • Πληρωμή, όχι μόνο των ενοικίων, αλλά και των λογαριασμών κοινοχρήστων και κοινής ωφελείας που του αντιστοιχούν
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς της πολυκατοικίας
 •  

Δικαιώματα ιδιοκτήτη

 • Είσπραξη των μισθωμάτων στον συμφωνημένο χρόνο
 • Καταγγελία της μίσθωσης, αν ο ενοικιαστής δεν τηρεί τους συμφωνηθέντες όρους και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του ιδιοκτήτη
 • Απαίτηση εγγύησης μισθωμάτων, σε περίπτωση ζημιών από τον ενοικιαστή ή πρόωρης αποχώρησής του από το μίσθιο
 • Παρακράτηση της εγγύησης, αν ο ενοικιαστής λήξει χωρίς προειδοποίηση, αναίτια και πρόωρα τη μίσθωση
 • Δικαίωμα περιοδικών ελέγχων της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, πάντα σε συνεννόηση με τον ενοικιαστή
 • Κατάσχεση των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων του ενοικιαστή, σε περίπτωση που εκείνος φύγει χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να απαιτήσει την καταβολή των οφειλών

Κάνουμε την ζωή σας ευκολότερη!

Μας αναθέτετε το ακίνητο σας

Πολύ απλά, γρήγορα και εύκολα, απο τη φόρμα υποβολής μπορείτε να αναθέσετε στο γραφείο μας το ακίνητο σας. Εμείς θα επεξεργαστούμε την αίτηση ανάθεσης σας, την ίδια κιόλας στιγμή!
(φόρμα ανάθεσης)Στους έμπειρους συνεργάτες μας

Το γραφείο μας διαθέτει τους καλύτερους συνεργάτες, με την μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο του Real Estate, έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να υποδείξουν στους πελάτες μας το ακίνητο σας..Γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο

Διαθέτοντας πλέον την πληρέστερη κτηματομεσιτική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, το ακίνητο σας θα είναι στην κορυφή των μεγαλυτέρων Real Esate Portals της αγοράς, γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο προς όλους..

Μεσιτικό πρόγραμμα Real Status | iarts, web and art design © 2022